İndirim!

YOL VE YOLDAŞ

“Yol ve Yoldaş” hayat içinde tesadüfen yolları kesişmiş üç arkadaşın anılarından seçmeler şeklinde kaleme alınmıştır. Dünyada ve Türkiye’de ciddi sosyal ve siyasal gelişmelerin yaşandığı soğuk savaş döneminde toplumun her kesiminde olduğu gibi öğrenci gençlik kesiminde de derin etkiler bırakmış bu dönemin gençleri “68 Kuşağı” olarak tarihe geçtiler.

Kitaba konu olan üç arkadaşın doğum yerleri, sosyal ve kültürel yapıları, mensubu oldukları ailelerin inançlarının ve siyasi görüşlerinin farklı olması kendilerinin ortak bir ideale sahip olmalarını engelleyememiş ve onları benzer bir mücadelenin kader ortakları yapmıştır.

“Yoldaş” sözcüğü; 1917 Ekim Devrimi’ndeki anlamının dışında “karşılıklı güven ve içtenliği” ifade eden özel bir sıfat olarak seçilmiştir. “Coğrafya kaderdir” diyen İbn-i Haldun’un tarihsel saptamasına ilave olarak “Dil ve Tarih” de kaderdir iddiasında bulunulmuştur. Karaköse (Ağrı), Mersin ve Elbistan gibi farklı coğrafyaların, sosyo ekonomik ve sosyo kültürel yapıları çok farklı olan insanların aynı kaderi paylaşmış olmalarının psiko-sosyal tahliller bakımından son derece ilginç bir örnek olduğunu görüyoruz.

Aynı hedefe farklı yollardan gitmeye çalışmanın bir çelişki veya zaaf olmadığı, “hedef doğru ise gerisi teferruat” demenin bir örneğidir tesadüfen yolları kesişmiş olan bu üç arkadaşın yoldaşlıkları.

 150,00  97,50

Kitap Detayları

Ağırlık 0.1 kg
Boyutlar 13.5 × 21 × 0.5 cm
1.Basım

Sayfa Sayısı

ISBN

Yazar(lar) Hakkında

Ali Özveren